Website directory (thư mục website) là một loại trang web hoặc phần của trang web chứa một danh sách các liên kết (URL) đến các trang web khác, được tổ chức theo các danh mục hoặc chủ đề cụ thể. Đây là một cách để tổ chức và liệt kê các trang web theo thể loại hoặc lĩnh vực tương tự, giúp người sử dụng dễ dàng tìm kiếm và truy cập đến các nguồn thông tin cụ thể mà họ quan tâm.

Các website directory có thể được duyệt qua từng danh mục, và mỗi danh mục thường chứa các liên kết đến các trang web có liên quan đến chủ đề đó. Điều này giúp người dùng khám phá các trang web mới trong cùng lĩnh vực hoặc chủ đề mà họ đang quan tâm.

Trước đây, website directory rất phổ biến và quan trọng để tìm kiếm thông tin trực tuyến. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ và các công cụ tìm kiếm hiện đại, chẳng hạn như Google, Bing và các công cụ tìm kiếm khác, tính năng của website directory đã ít được sử dụng hơn. Ngày nay, người dùng thường tìm kiếm thông tin trên các công cụ tìm kiếm chính thống, và website directory thường chỉ còn tồn tại trong một số lĩnh vực đặc biệt hoặc để phục vụ mục đích cụ thể.